1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANINA YAPILAN İTİRAZLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLMİŞ ŞEKLİYLE BELEDİYEMİZDE İLAN EDİLMİŞTİR

ilan tutanağı_2b269f.pdf