Hassa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden İrtifak hakkı ihale ilan ( (Hassa-Çınarbaşı-576 parsel))

İlimiz, Hassa İlçesine bağlı, Çınarbaşı Mahallesinde bulunan, mülkiyetleri Hazineye ait, 576
parsel nolu 6.284.315,69 m² yüzölçümlü mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın ekli krokide belirtilen
1.091.498,60 m2' si üzerinden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi
yapılması amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 51/g maddesine göre Pazarlık usulü ile
28.11.2023 tarihinde, İdaremizce  irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır
EK-1 - (Kroki (2 Sayfa))_b7f9ff.url
EK-2 - (İlan Metni (1 Sayfa))_acf3e9.url