Nikah İşlemleri

EVLENME BİLGİ VE BELGELERİ

Gerekli Belgeler

1.                  Evlenme İşlem Dosyası

2.                  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Fotoğrafsız Nüfus Cüzdanı işleme alınmaz.)

3.                  5’er adet Vesikalık Fotoğra

4.                  1’er adet İkametgâh Senedi (Muhtarlıktan)

 

Yabancı Uyruklular İçin Gerekli Olan Belgeler

1.                  İlgili Konsolosluktan Evlenme Ehliyet Belgesi (Medeni Hal )

2.                  Güncel Nüfus Kaydı (Türkçe Tercümeli, Noter Onaylı )

3.                  4 adet Vesikalık Fotoğraf

4.                  Nüfus cüzdanı,Pasaport veya Kimlik Belgesi(Türkçe Tercümeli, Noter Onaylı)

Evlenme İşlem Dosyasındaki Belgelerin Doldurulması

1.                  Evlenme Beyanı: İki suret olarak müşterek doldurulur.

2.                  Evlenme Ehliyet Belgesi (Nüfus Kaydı): İki kişilik olarak yazılır.

3.                  Evlenme Raporu: İki Kişilik Fotoğraflı olarak doldurulur.

4.                  İkametgâh Senedi: İki Kişilik olarak alınır.)

Not :

·  a) Evraklar Nüfus cüzdanındaki bilgilere göre doldurulur.

·  b) Rapor TALASMİ Tanı Mrkz.’den onaylanarak alınır.

Evlenme Sıra ve Tarihi

1.                  Evlenme günlüdür.

2.                  İş hacmine göre sıraya tabii tutulabilir.

3.                  Yıldırım Nikah diye bir Nikah yoktur.

4.                  Bütün Nikahlar seri bir işlem ile sonuçlandırılır.

Nikahın Esas ve Şartları

1.                  Nikah önceden belirtilmiş Resmi yerlerde yapılır.

2.                  Gıyapta Nikah kıyılmaz.

3.                  Nikah Reşit ve Mümeyyiz iki şahit huzurunda aleni olarak kıyılır.

Yaş Mevzuatı

1.                  16-17 Yaş Arası Gün,Ay,Yıl Esas olmak Kaydıyla : Mahkeme izni ile

2.                  17-18 Yaş Arası Gün,Ay,Yıl Esas olmak Kaydıyla : Veli veya Vasi izni ile

3.                  18 ve Yukarı Yaşlardaki doğumlular kendi rızalarıyla

Nüfüs Müdürlüğüne Bildirim

Mernis Evlenme Bildirimi ile 2 nüsha olarak 10 günlük yasal süresi içinde zimmet mukabilinde gönderilir.

Evlenme İzin Belgesi

Evlenme beyannamesindeki evlenme izin bölümü, ilgilinin imzası alınarak onaylanıp kendilerine verilir. (6 ay için geçerlidir)