Ek Duyurular

 
Mülkiyeti Hassa Belediye Başkanlığına ait olan tapunun Hassa İlçesi Karşıyaka Mahallesi 61 ada 7 nolu 38.945,39 m2 yüzölçümlü taşınmaz parsel üzerinde ekli krokide koordinatları belirtilen B1 ve B2 ile gösterilen alan üzerine tarımsal amaçlı yapı yapılmak üzere on (10) yıllık süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.
Mülkiyeti Hassa Belediye Başkanlığına ait olan tapunun Hatay İli Hassa İlçesi Ardıçlı (Şükrükanatlı) Mahallesinde bulunan aşağıda bilgileri yer alan taşınmaz parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik