Ek Duyurular

 
Mülkiyeti Hassa Belediye Başkanlığına ait olan tapunun Hatay İli Hassa İlçesi Ardıçlı (Şükrükanatlı) Mahallesinde bulunan aşağıda bilgileri yer alan taşınmaz parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. 1-Satışı yapılacak olan taşınmazların listesi aşağıda tabloda belirtilmiştir.

1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI YENİDEN DEĞERLENDİRİLEREK ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.